DX Klima Santrali

Ürün Kategorileri

DX Klima Santrali

DX klima santrali kısaca; insan yoğunluğu ve iç ortam hava kalitesi şartlarına bağlı olarak istenen taze hava ihtiyacını ve ortamın ısıtılıp soğutulmasını sağlayan havanın VRF dış üniteleri ve ısı bataryasından geçtikten sonra bina içinde kanallar vasıtasıyla taşınarak ortama üfleyen cihazlardır.

Klasik sistemlerde ortama üflenen bu sıcak veya soğuk hava için kışın kazan ve yazın ise su soğutma gruplarına, pompalar, vanalar ihtiyaç duyulurken DX klima santralleri ek bir aksesuara ihtiyaç duymadan iklimlendirme yapabilirler. (ısıtma, soğutma, havalandırma)
DX klima santrallerinin en büyük avantajı ısı transferini soğutucu akışkan vasıtasıyla DX bataryada havaya doğrudan yapılması enerji ve ısı kaybını minimum seviyeye indirmiş olmasıdır. Sistemin enerji verimi karşılaştırmasında ilk yatırım ve işletme maliyetinin işletme için düşük seviyede olması ısı yalıtım elemanlarının seçiminde ve işletme sırasında enerji tasarrufu bakımından en uygun çözümü veren sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Isıtma ve soğutma işlemleri için VRF dış ünitesine bağlı kalınarak yapılıp ilave aksesuara gerek duyulmaması görüntü ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırır. DX klima santralli sistemde tek bir santralde 900 kW kapasite bağlanarak ve on binlerce m2 alanın ısıtma ve soğutma işlemi gerçekleştirebilir.
En çok sorulan sorulardan birisi olarak, kışın düşük sıcaklıklarda ısıtmanın durması ihtimaline karşı kullanılan elektrikli veya sulu tip ilave ön ısıtıcılarla da donma ihtimali bu sistemde ortadan kaldırılmıştır.

DX klima santralinin su kazanındaki çelik borular pompa vb. parçalara yüklediği yük diğer klimalara kıyasla en aza indirilmiş ve yok denecek kadar azdır. DX klima santrali dış ortama uyum sağlaması dolayısıyla bu tür klima çözümü için herhangi bir kapalı alana ihtiyaç yoktur. Her türlü dış ortama uyum sağlayabilir ve kolayca montaj edilebilir. En güzel özelliği ise tamamen temiz hava kullanması ve ortama gönderilen havayı filtreleyerek en iyi temiz şekilde üflemesidir. Bu özellikleri ve avantajları göz önüne alındığı zaman modelleri ve iklimlendirme sistemleri arasında en göze çarpan ve kullanılması en verimli sistemlerin başında gelir.
Bu kadar büyük ve çok amaçlı kullanılabilen bu santralin çalışırken çıkarttığı ses sizi korkutmasın çünkü bu sistem son derece sessiz bir şekilde çalışmaktadır.
Bir işletme veya kuruluş için en önemli etken fiyat performans arasındaki ilişkidir. Bu sistemde en iyi fiyata en yüksek performans hedeflenmiştir. Bu sistemin diğer modellere nazaran bakım ve onarımı gayet kolay ve basittir. Temizlik işlemi ise gerekli önlemler alındığı zaman (başlamadan santral elektriği kesilmeli ) gayet kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Denizli Merkez
Aydın Şube